Roadbook uproszczony.

Jak czytać i używać aby dojechać do mety. Na czym to polega?

 Podczas rajdu każdy biorący w nim uczestnik będzie zmuszony w celu odnalezienia właściwej drogi posługiwać się itinerer-em. Itinerer lub roadbook   to nic innego jak graficzny zapis śladu drogi. Zapisu dokonano na kartce papieru za pomocą graficznych szkiców sytuacyjnych.

 W szkicach zaznaczono  wszystkie zmiany kierunków na skrzyżowaniach umożliwiające pokonanie zaplanowanej trasy rajdu.  Pomiędzy poszczególnymi szkicami oznaczonymi kolejno następującymi numerami porządkowymi (cyfra w kółeczku)  podano wartości odległości do następnego skrzyżowania (kolejnego szkicu z wyższym numerem porządkowym w kółeczku). Wartości  odległości podano w jednostce km (kilometrach) np. 2.5 w lewym dolnym rogu każdego z szkiców. Powtórzmy raz jeszcze wartości wyrażona w dole szkicu  jest odległością od szkicu do kolejnego szkicu, po którym należy skasować licznik celem  zmierzenia kolejnej odległości na kolejnym szkicu. 

Tak wygląda roadbook w rajdzie Bieszczadzkim i Paszków Rally
Tak wygląda roadbook w rajdzie Bieszczadzkim i Paszków Rally

 Każdy szkic zawiera charakterystyczne elementy w pobliżu skrzyżowania np. takie jak: budynek, krzyż, kapliczka, most, drzewo lub las,  itd. Oprócz ważnych elementów otocznia na szkicu zaznaczono strzałką kierunek w którym należy się poruszać. Bardzo ważne jest aby w bezpiecznym miejscu po zatrzymaniu się przed rozpoznanym na szkicu skrzyżowaniem odczytać i sprawdzić zmierzoną odległość od poprzedniego szkicu. Wartość ta nie powinna się różnić od tej podanej w lewym rogu szkicu o więcej niż 0,1km na krótszych dystansach do 0,3km na dłuższych. Po każdej zmianie kierunku na rozpoznanym z szkicu skrzyżowaniu  należy skasować licznik (najlepiej tuż przed). Na szkicu nie muszą być zaznaczone  wszystkie skrzyżowania.

 W  przypadku braku takiego rozrysowanego skrzyżowani gdy jesteśmy np. w połowie dzielącego nas dystansu do kolejnego szkicu należy się poruszać drogą główną a jeśli nie wynika to ze znaków na wprost. Nigdy nie poruszmy się niezgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

 Oprócz nawigowania po trasie rajdu zawodnicy muszą odnajdywać umieszczone na trasie punkty kontrolne. Każdemu punktowi kontrolnemu zostały przypisane punkty, suma tych punktów jak i przebyty dystans będą decydować o zwycięstwie w rajdzie. Na punktach kontrolnych zawodnicy dostaną do wykonanie zadania: sprawnościowe, sportowe, logiczne etc. Innym rodzajem punktów kontrolnych będą zdjęcia miejsc, które należy odnaleźć i odpowiedzieć na pytanie z karty. Odpowiedzi na pytania ze zdjęcia  znajdować się będą w obrębie przedstawionego miejsca.

Zdjęcie ukazuje jak ma się zapis roadbooka do rzeczywistości widzianej przez zawodnika.
Zdjęcie ukazuje jak ma się zapis roadbooka do rzeczywistości widzianej przez zawodnika.

 

- KONIEC-